geogebra - probabilitatea

Baliabide honetan 2dbh-n ikusten diren probabilitatearen kontzeptuak aztertuko ditugu. Geogebran egindako jarduerarekin batera, bere deskripzioa, erabilera eta ikasleek erantzuteko galderak lantzeko izango gara.

Anuncios